Op iedereen rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis als gevolg van een ziekte of een ongeval.

Omdat professionele hulp niet vaak ter plaatse aanwezig is kan er meer schade aan de gezondheidstoestand ontstaan. Daarom is het van belang dat eerste hulp wordt geboden zodat verdere schade kan worden voorkomen.

Hierin kunt u een belangrijke rol spelen. Door het volgen van een EHBO cursus leert u hoe u moet handelen. Of dit nu is door het slachtoffer gerust te stellen, een pleister te plakken of te starten met de reanimatie.

Wij verzorgen de beginners- en de herhalingscursussen voor de cursus Eerste Hulp, Eerste Hulp aan Kinderen en de cursus Reanimatie (inclusief AED).

In de cursuswijzer boven aan de website vindt u per cursus alle details.